مطالب مفید http://hmidraza1381.mihanblog.com 2018-08-20T08:48:17+01:00 text/html 2018-07-05T13:06:26+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی به کانال عکس نوشته ما بپیوندید http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/156 <div><font size="5">به کانال عکس نوئشته ناب و احساسی ما بپیوندید</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">ایدی کانال : @aksnavash<br></font></div> text/html 2018-07-05T06:26:51+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی احساس مثبت http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/155 <div><font size="3"><b>اگر قطره ای آب درون دریاچه ای</b></font></div><div><font size="3"><b>بیفتد، هیچ اثری از آن نمی ماند</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>اما اگر همین قطره بر روی برگی افتد</b></font></div><div><font size="3"><b>بر روی آن خواهد درخشید،</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>پس بهترین مکان را انتخاب کنید</b></font></div><div><font size="3"><b>تابدرخشید.......<br></b></font></div> text/html 2018-03-09T13:27:41+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی داستان http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/153 <b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">یک مجسمه ساز روی صخره ای</font></b> <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>مشغول به کار بود.<br><br>کسی که آمده بود ببیند یک مجسمه چگونه ساخته می شود،<br><br>اثری از مجسمه ندید، او فقط سنگی را دید که در اینجا و آنجا<br><br>با تیشه کنده و بریده می شود. شخص پرسید : چه می کنی؟<br><br>آیا مجسمه ای نمی سازی؟من ۀمده ام تا ببینم یک مجسمه<br><br>چگونه ساخته می شود،ولی فقط می بینم که تو سنگ ها را<br><br>می تراشی. هنرمند گفت، آن مجسمه پییشایش در درون<br><br>این سنگ نهفته است. نیازی به ساختنش نیست.<br><br>باید نوعی توده بی فایده یه سنگی را که دور آن را گرفته<br><br>از آن جدا کنم و آنگاه مجسمه خودش را متحلی می سازد.<br><br>مجسکه ساخته نمی شود، فقط کشف می شود.آن را<br><br>دوباره اکتشاف می کنم و به نور می آورم. استعداد ها و قابلیتهای<br><br>منحصر به فرد هرکس در درونش نهفته است، فقط نیاز به آن است<br><br>که آزاد و رها شود. مشکل این نیست که چگونه آن را تولید کنیم،<br><br>بلکه فقط این است که چگونه پوشش ها و موانع آن را برداریم.<br></b></font></font> text/html 2018-03-04T10:54:25+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی شکسپیر http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/152 <b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شکسپیر میگه :<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">اگه روزی فرزندی داشته باشم<br>بیشتر از هر اسباب بازی دیگه ای <br>براش بادکنک می خرم.<br><br>بازی با بادکنک خیلی چیزها روبه<br>بچه ها یاد میده.<br><br>بهش یادمیده که باید بزرگ باشه اما سبک، تا بتواند بلا بره.<br>بهش یاد میده که چیزای دوست<br>داشتنی میتونن توی یه لحظه، حتی <br>بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ مقصری از بین برن<br><br>پس نباید زیاد بهشون وابسته بشه<br>و مهم تر ازهمه بهش یاد میده&nbsp; که<br>وقتی چیزی رو دوست داره،نباید <br>اونقدر بهش نزدیک بشه فشار بیاره<br>که راه نفس کشیدنش رو ببنده<br>چون ممکنه برای همیشه از<br>دستش بده.<br><br>واینکه وقتی یه نفر رو خیلی <br>واسه خودت بزرگ کنی در آخر<br>میترکه و به صورت خودت میخوره!!!<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></font></b> text/html 2018-03-03T15:35:22+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی گرگ عاشق http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/151 <b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گرگ عاشق آهویی شد تمام دندان<br><br>هایش را کشید که او را نخورد<br><br>آهوی&nbsp; او رفت حالا او مانده و بره <br><br>هایی ک ب او میخندند <br><br>این است رسم زندگانی<br><br><br>آدمها شبیه حرفهایشان نیستند<br><br>ساده اوح نباش<br><br>هیچکس دیگری را برای چیزی ک هست دوست ندارد<br><br><br>علاقه ی آدمها ب هم از نیازهایشان <br><br>شروع میشود.<br><br><br><br>نیاز هایی ک شاید روزی آدم دیگری<br><br>پاسخ بهتری برایشان داشته باشد....)).....<br></font></font></b> text/html 2018-03-03T09:07:17+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی قدر خودتان را بدانید http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/150 <br><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">خودتان را محکم بچسبید......<br><br>قدر خودتان را بدانید.........<br><br><br>ارزان نفروشید خودتان را به حرفی<br><br>به نقلی ، به هدیه ای، به اندک توجهی......<br><br><br>بگذارید تلاش کند، بگذارید برای به دست آوردنتان هزار راه<br><br>را امتحان کند.....<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">بگذارید قدر خودتان را بدانید.........<br></font></font></b> text/html 2018-03-02T14:45:05+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی نصیحت http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/144 <font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از بی ادبی کسی به جایی نرسید<br><br>دری است ادب: به هر گدایی نرسید!!<br><br>سر رشته ملک پادشاهی ، ادب است<br><br>تاجی است که جز پادشاهی نرسید.<br></font></b></font> text/html 2018-03-02T06:45:07+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی حس ناب http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/143 <b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از بهلول پرسیدند:<br><br>زندگی آدمی به چه ماند؟؟<br><br>بهلول گفت:<br><br>به نردبانی دوطرفه که از یک طرفه <br><br>سن بالا میرود و از یک طرف دیگر، زندگی پایین می آید.<br><br><br><br><br><br><br><br></font></font></b> text/html 2018-03-01T12:58:22+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی جمله ای زیبا http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/142 <b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دکتر الهی قمشه ای چه زیبا می گویند<br><br>وقتی دعا میکنی،<br>&nbsp;دعای تو از این دنیا خارج میشود و به <br>جایی میرود که هیچ زمانی نیست.<br>دعایت به قبل از پیدایش عالم&nbsp; می رود.<br>دعایت به آنجا که دارند تقدیرت را <br>مینویسند میرود.<br><br>و تقدیر نویس مهربان عالم تقدیرت را با توجه به دعایت مینویسد.<br></font></font></b> text/html 2018-03-01T08:30:00+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی متنی از دکتر شریعتی http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/141 <b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif">وقتی خیس از باران به خانه رسیدم ،<br>برادرم گفت: چرا چتری با خود نبردی؟؟<br>خواهرم گفت: چرا تا بند آمدن باران صبر<br>نکردی؟؟<br><br><br>پدرم با عصبانیت گفت: تنها وقتی سرما <br>خوردی متوجه خواهی شد!!!<br>اما مادرم، درحالی که موهای مرا خشک <br>می کرد گفت: امان از باران بی موقع...........<br><br><br>این است معنی مادر................<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"><br><br></font></font></b> text/html 2018-02-28T17:13:46+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی مشتی http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/140 <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">قانون من میگه :&nbsp; لات مشتی اونیه<br>&nbsp;که واسه هزار نفر ساقی باشه ولی به <br>سلامتی یه نفر بخوره و بس................<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">مهم نیست چقدر بالا باشی این<br>مهمه که اون بالا عقاب صدات بزنن یا<br>لاشخور<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><br><br><br></b></font></font> text/html 2018-02-03T10:09:00+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی زندگی http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/138 <p>قایقى خواهم ساخت...با کدام عمر دراز؟ </p><p> نوح اگر کشتی ساخت،عمر خود را گذراند. </p><p> با تبر روز و شبش،بر درختان افتاد. </p><p> سالیان طول کشید،عاقبت اما ساخت... </p><p> پس بگو ای سهراب؛شعر نو خواهم ساخت! </p><p> بیخیالِ قایق...یا که میگفتی: </p><p> تا شقایق هست زندگی بایداین سخن یعنی چه؟با شقایق باشی، </p> <p> زندگی خواهی کرد.ورنه این شعرو سخن، </p><p> یک خیال پوچ است...پس اگر میگفتی: </p><p> تا شقایق هست،حسرتی باید خورد،جمله زیبا میشد... </p><p> تو ببخشم سهراب،که اگر در شعرت،نکته ای آوردم، </p><p> انتقادی کردم،به خدا دلگیرم... </p><p> از تمام دنیا،از خیال و رویا! </p><p> به خدا دلگیرم،به خدا من سیرم. </p><p> در جوانی پیرم!زندگی رویا نیست </p> text/html 2018-02-02T09:37:00+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی رفیق http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/137 <p>باکسی نباش که </p> <p>از بی کسی می خواهد باتو باشد... </p> <p>باکسی باش که </p> <p>بین همه می خواهد باتو باشد..! </p> <p>این رو آویزه ی گوشت کن رفیق: </p> <p>"اعتمــــــاد" </p> <p>"المثنــــــــی" </p> <p>"نــــــــدارد" </p> text/html 2018-02-01T07:06:00+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی رفاقت http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/135 <p>در ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﺎ ﺭﻓﯿﻘﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﻓﯿﻘﺸﺎﻥ ﺧﻨﺠﺮ ﺯﺩﻧﺪ </p> <p>ﻭ ﻗﻬﻘﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﯿﮕﻮﺭ ﺯﺭﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ”:“ </p> <p>ﺗﻠﻨﮕﺮﯼ ﺧﻮﺭﺩﻡ , ﮐﻪ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺭﺳﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﭘﺎﯾﯽ </p> text/html 2018-01-31T07:46:00+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی شطرنج http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/130 <p>اﮔﻪ ﺗﻮ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺷﺎﻩ ﻧﺸﺪﯼ </p> <p>ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺸﮑﻠﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ </p> <p>ﺭﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺧﺮ ﻭﺯﯾﺮ ﺷﻪ! </p> <p>ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻣﺎﺕ ﮐﻨﻪ!!! </p> <p> موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن </p> <p>آنهایی که منتظر شکست تو </p> <p><span style="background-color: initial;">هستند تا به تو بخندند.</span><br> </p> <p>آنهایی که منتظر پیروزی تو </p> <p>هستند تا با تو بخندند. </p>